Akú pomoc poskytujeme

Vo Veľkej Británií:
 • Tlmočenie
 • Komunikáciu s právnikmi
 • Komunikáciu s rodinami
 • Účasť na súdnych sporoch ako tlmočník
 • Vyhľadávanie nových právnikov
 • Spoluprácu s veľvyslanectvom
 • Preklad dokumentov
 • Analýzu prípadu
Na Slovensku
 • Komunikácia s Centrom pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže v SR
 • Komunikácia s MPSVaR a MZV SR, sociálnymi úradmi
 • Komunikáciu s právnikmi
 • Komunikáciu s rodinami
 • Vyhľadávanie nových právnikov
 • Spoluprácu s veľvyslanectvom
Čo plánujeme
V blízkej budúcnosti plánujeme vybudovať na Slovensku multifunkčný objekt kde bude možné poskytnúť rodinám komplexnú pomoc a to – psychická podpora po prílete na Slovensko, deťom možnosť socializácie, rodičom zabezpečením pracovného miesta a dočasné riešenie ubytovacej otázky.