Odobrali vám dieťa?

 • 1Nepodpisovať sekciu 20 – čo je dobrovoľné vzdanie sa dieťaťa do starostlivosti sociálnej služby!!!! za žiadnych okolností, aj keby rodinu nútili krikom vyhrážkami, atď. Nikdy, aj keby právnik povedal, že podpísať, NIE v žiadnom prípade nepodpisovať a vymeniť právnika !!!
 • 2Nič nepodpisovať – je možné, že nie len SS ale aj tlmočník bude tlačiť, aby ste niečo podpísali – nepodpísať nič a ak napriek tomu vás moc tlačia a neviete si pomôcť, tak na miesto podpisu napísať „Nerozumiem“. Každý dokument, ktorý je rodina nútená podpísať alebo predložená súdom, podpísať každú stranu a následne si vyžiadať na mieste fotokópiu dokumentu každej strany.
 • 3V žiadnom prípade nesúhlasiť s právnikom ponúknutým, alebo dohodnutým SS. Právnik, ktorý má zastupovať rodinu, musí spĺňať tri základné pravidlá: musí ovládať rodinné právo, európske právo a nesmie byť členom children panelu
 • 4Kontaktovať ambasádu

  Slovensko

  http://www.mzv.sk/londyn, tel: 0044207866410783, mail: emb.london@mzv.sk


  Česko

  http://www.mzv.cz/london, tel: 0044 77 6968 2442, mail: london@embassy.mzv.cz


  Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže

  www.cipc.sk, tel: 00421 905 923 242, mail: cipc@cipc.gov.sk

 • 5Kontaktovať OZ Deti patria rodičom – 00447738129399, 00421949656490