Kto sme a čo robíme

Sme tu pre rodiny, ktoré potrebujú našu pomoc.
Občianske združenie Deti patria rodičom vzniklo v januári 2013 ako dobrovoľnícka organizácia. Poskytujeme pomoc rodinám, ktorých postihol osud bezdôvodného odobratia dieťaťa sociálnymi službami. Zároveň sa na nás obracajú týrané matky, ktoré žijú v zahraničí a nemajú možnosť a finančné prostriedky na návrat do svojej krajiny, na Slovensko alebo do Čiech. Pomoc spočíva vo vyhľadaní právneho zastúpenia, psychologická pomoc, sprevádzanie na úradoch, tlmočenie, atď.